קול קורא מס' 01/2023 – להצבת והפעלת עגלת קפה בתחום הישוב צופים

דף הבית > חדשות > קול קורא מס' 01/2023 – להצבת והפעלת עגלת קפה בתחום הישוב צופים

קול קורא מס' 01/2023 – להצבת והפעלת עגלת קפה בתחום הישוב צופים

בס"ד

קול קורא מס' 1/2023

הועד המקומי צופים (להלן: "הועד המקומי"),

פונה לקבל הצעות להצבת והפעלת עגלת קפה בתחום הישוב צופים.

הועד המקומי צופים מתכבד בזאת לפנות לקבלת הצעות להצבת והפעלת עגלת קפה במתחם האמפי של הישוב צופים בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטות במסמכי הקול הקורא.

  • רשאים להשתתף בקול קורא זה ולהגיש הצעות מציעים העומדים בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים בתנאי קול קורא.
  • את חוברת התנאים ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 1,000 ₪, בתאום מראש עם מזכירות הישוב, החל מתאריך 4/09/2023.
  • סכום זה לא יוחזר בכל מקרה לרבות וגם במקרה של ביטול קול קורא.
  • ניתן לעיין במסמכים, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי מזכירות הישוב אצל הגב' אולי פוגולילו.
  • את ההצעות יש להפקיד במסירה אישית, במעטפה סגורה נושאות ציון קול קורא מס' 01/2023 "בקשה להפעלת עגלת מזון ניידת" עד לתאריך 19/09/2023  בשעה 14:00 בתיבת המכרזים                    אצל הגב' אולי פוגולילו במשרדי מזכירות הישוב הממוקמים בקומה ה-1 של מרכז המסחרי בצופים.

​​פרטי התקשרות:

הוועד המקומי  אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

  אביב מדמון,

יו"ר הועד המקומי צופים

הדפסה
שליחה באימייל
דילוג לתוכן