1. עדכון מספר נפשות במים
  2. אישור תושב לצורך נשק