התקציב השנתי של וועד הישוב נולד בשבילכם ומורכב ברובו מהכסף שלכם.

לכן בצופים נוהגים בשקיפות מלאה בכל הנוגע לחלוקת התקציבים למטרות השונות ומקפידים לפרסם את התקציבים השנתיים באתר, כדי שגם אתם תוכלו לדעת, בכל רגע נתון, מה הם סדרי העדיפויות שהגדיר ועד היישוב.