תנאי שימוש

דף הבית > תנאי שימוש

תנאי שימוש

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, ואינו מחייב או בא כתחליף לעיון בחומר המקורי או במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי המועצה. אין בו כדי להטיל על ישוב צופים ו/או על כל תאגיד מוניציפלי הקשור למועצה ו/או על כל גוף אחר הקשור לישוב צופים חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו. ישוב צופים ו/או תאגיד הקשור למועצה כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לישוב צופים אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי ישוב צופים ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעיל והמחזיקים במידע הנ"ל.​
הדפסה
שליחה באימייל
דילוג לתוכן