תחבורה ציבורית

התחבורה הציבורית בצופים מופעלת ע"י חברת אפיקים: קווים 8/ 181 לנוחותכם, מספר קישורים שימושיים:

מרכז מידע ארצי 

פתיחת פניה למשרד התחבורה

טעינת רב קו וחיפוש עמדות

אפיקים