חטיבות ביניים ותיכונים

שירותי ההסעות לבתי הספר באחריות ובתיאום מועצה אזורית שומרון

חט"ב ממלכתי

אילן רמון – כוכב יאיר

 

תיכונים, ממלכתי

יצחק רבין, כצנלסון, הרצוג, גלילי, מרכז חינוך אורט, מקצועי אורט שפירא – כפר סבא

 

חט"ב ותיכונים, ממלכתי דתי

אולפנת להבה (בנות) בקדומים

אולפנית הראל (בנות)

המר- תורה ומדע (בנים)

המכינה, קריית הרצוג (בנים) – כפר סבא

ישיבת השומרון (בנים)- קרני שומרון

רועי קליין (בנים)- רעננה