ועדת ביקורת

דף הבית > ועד מקומי > ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת

במסגרת מדיניות השקיפות המלאה בצופים, פועלת ביישוב ועדת ביקורת האחראית לבדיקת ההתנהלות התקינה של ועד הישוב בכל תחומי פעילותו:

  • קריאת הפרוטוקולים של ישיבות הוועד
  • ביקורת על ניהול תקין ללא חריגות
  • לוודא שהחלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל כדין
  • בדיקת חשבונות הוועד המקומי כדי לוודא שפעולותיו נעשו במסגרת התקציב המאושר.
  • לבדוק האם סדרי הבקרה והוראות הנוהל הנהוגים בוועד, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לקיים מעקב אחר תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות

 

בוועדת הביקורת חברים התושבים הבאים:

שושנה ברנשטיין, עמיחי בהלול ושמוליק גרוס

הדפסה
שליחה באימייל
דילוג לתוכן