חדשות ועדכונים

הודעה על פרסום מכרז פומבי 1/2022

11.11.2021 11:59

              

ועד מקומי צופים (להלן: "הועד המקומי"), מעוניין לבצע שדרוג ומיסוד ספריה ומשרדים

ביישוב צופים, בהתאם לאמור בתנאי ומסמכי מכרז זה. על כן, הועד המקומי מזמין בזאת מציעים להגיש את הצעותיהם לצורך שדרוג ומיסוד ובניה של ספריה ומשרדים.

הודעה על פרסום מכרז פומבי 1/2022
דלג לתוכן