חדשות ועדכונים

הזמנה לישיבת ועד בתאריך 12/10/2021

06.10.2021 15:15

              

בס"ד                                                                                               

לכבוד

חברי הועד המקומי

צופים

 שלום רב,

 הנדון: הזמנה לישיבת ועד

הינכם מוזמנים לישיבת ועד שתתקיים ביום שלישי  ו' חשון 12/10/21 בשעה 20:30 במזכירות הישוב.

 על סדר היום :

 1. אכיפת חוק העזר העמדת רכב וחנייתו ע"י המועצה .
 2. מחיקת חוב אבוד .
 3. בטחון – מצלמות – הצגת תוכנית ובחירת יועץ מקצועי , החלטה לגבי המשך הפרויקט.
 4. עדכונים של חברי הועד.

 החברים מתבקשים לדייק!

 

                                                                                                       בברכה,

   אריאל בן זינו

 יו"ר ועד הישוב

העתק: מר יוני סבאג, נציג הישוב במליאת המועצה

 

הזמנה לישיבת ועד בתאריך 12/10/2021
דלג לתוכן