חדשות ועדכונים

הזמנה לישיבת ועד בתאריך 08/06/2021

07.06.2021 18:16

              

הנכם מוזמנים לישיבת ועד שתתקיים ביום שלישי כח סיון 08/06/201

בשעה 20:30. 

על סדר היום :

 1. עדכוני מזכיר
 2. דיווח מצב בבנק
 3. מחיקת חובות
 4. שכר דירה מבנה שמשמש למניין התימני
 5. עדכון על עבודות פיתוח צופים דרום
 6. עדכון בטחון-מצלמות, אבטחת שער הכניסה
 7. נושא מים-אורן צור, 22:30
 8. הערכות לשנת שמיטה (עדכון)
 9. עלות שימוש באולם לתושבים
 10. מעבר לאולם פיס מרחוב השקד

 החברים מתבקשים לדייק!

 בברכה,

גבי רביבו

מנכ"ל צופים

 

העתק:   מר יוני סבאג, נציג הישוב במליאת המועצה

 

 

הזמנה לישיבת ועד בתאריך 08/06/2021
דלג לתוכן