חדשות ועדכונים

עדכון קצר מהנעשה ביישוב 29.1.21

29.01.2021 09:13

              מהנעשה ביישובנו

בית הספר היישובי
עבודות הגמר של האינסטלציה, חשמל וריצוף לקראת סיום. השבוע התחילו בביצוע חיפוי אבן למבנה. ממשיכים לעמוד בלו"ז. 

גני קבע
השבוע קיבלנו אישור ליציאה לדרך לביצוע 2 גני קבע במגרש 515(ליד המבנה הרב תכליתי) בשבוע הבא יערך סיור יחד עם נציגי המועצה ולאחר מכן יציאה למכרז ביצוע של הגנים.

מקווה נשים חדש
השבוע התקיימה פגישה ראשונית יחד עם טהרת המשפחה, המועצה והישוב. ישנם עדיין פערים בין דרישות המכרז למה שטהרת המשפחה מוכנים לבצע. במידה ויגיעו להסכמות, ניתן יהיה להתקדם. במידה ולא, המועצה תצא למכרז חדש. ברגע שיגיעו להסכמות, נעדכן את התושבים על מנת שיוכלו להעמיד נציגות נשית שתהיה חלק מהפרויקט.

גן הפרחים - החלפה של קו ביוב
לאחר מספר ארועי פריצות ביוב בגן הפרחים, בוצע צילום של קו הביוב ונתגלה שבר בקו. השבוע בוצעה החלפה של הקו הקיים בקו חדש שימנע תקלות בעתיד. 

גינון בקהילה
בעקבות מזג האוויר, השתילות הוקדמו ליום רביעי. בגן בזק מול המרכז המסחרי, שתלו אזרחים ותיקים וילדי צמי"ד.
בני עקיבא שתלו באזור גני התבלינים מאחורי החניה הגדולה ברחוב סביון.
בנוסף ניתן לראות התחלת פריחה של מאות צבעוניים שנשתלו ברחבי הישוב, בנוסף ל1000 שתילי חורף שנשתלו.

פיתוח ברחוב הצבעוני
כחלק ממאמצי הועד להסדיר את רחוב הצבעוני, חברת לידר הסכימה להשתתף בפיתוח הרחוב בסכום של 60 אש"ח. זה מצטרף למקטע הציבורי של גני הילדים שהועד כבר חתם עם חברת אופק על ביצוע הפיתוח.

סיוע המועצה במימון פרויקטים
בועדת ההרשאות האחרונה, אושרו לנו:
1. 10 אש"ח סיוע לפרויקט הספסלים החדשים.
2. 10 אש"ח סיוע בפרויקט של הקמת פרגולה במצפה שניאור(פרויקט שהנוער אמור להוביל).
3. 5 אש"ח סיוע ברכישת אוהל אבלים לטובת הישוב.

צובעים את הסגר באופטימיות
השבוע חולקו ציורים לילדי הישוב. מי שלא קיבל מוזמן לפנות לעדנה או לטלי.

תודה לגבי המזכיר, עובדי המזכירות וחברי הועד המעורבים

שבת שלום תושבים יקרים!            
דלג לתוכן