בתי ספר יסודיים

בית הספר היסודי בצופים "יונתן"

יסודי, ממלכתי

קשת- כוכב יאיר

נוף צורים- צור יגאל

 

יסודי, ממלכתי דתי

לפידים (א-ג), משואה (ד-ו), ברקאי (בנים)- קרני שומרון

דק"ל- כוכב יאיר