חברי ועד צופים, הם "מלח היישוב". נשים וגברים אשר בחרו לצאת מאזור הנוחות שלהם ולשלב באורח חייהם העמוס, הכולל ניהול קריירה וזמן איכות עם המשפחה, משימה חשובה נוספת: פעילות התנדבותית למען הקהילה וקידום איכות החיים והרווחה של תושבי צופים.

כל אחד מחברי הוועד בחר תחום אחריות שמעניין אותו והוא פועל במלוא המרץ לפיתוח, שיפור והרחבת התחום עליו הם ממונה. זאת באמצעות ניהול ועדות בהן משתתפים התושבים שמביאים לדיונים תובנות, רעיונות וצרכים שעולים מהשטח בכל תחומי החיים.

ההחלטות המתקבלות בוועדות מגדירות את סדר היום ואת המשימות של מזכירות היישוב, אשר אחראית לביצוען בפועל.

חברי הוועד וראשי הוועדות:

  • אריאל בן זינו – יו"ר הועד
  • דורי גרוסמן – בינוי
  • אביב מדמון – תרבות, קהילה, חברתי, נוער, ספריה, דת, טכנולוגיות
  • מאור אהרוני – חינוך ודוברות
  • מוטי חמבי – שפ"ה
  • אהרון אלבז – תחבורה
  • פיני שחר – בטחון
  • אלעד הראל
  • משה רונן