• תרבות, קהילה, חברתי, נוער, ספריה, דת, טכנולגיות- אביב מדמון: 054-2633565
  • רכזת חברתית- לירון אשר 0523045290
  • רכזות אזרחים ותיקים- איתיה 0536280680  רננה 0544278679
  • ספרנית- חסידה רבינוביץ: 09-7679739
  • רכזי נוער- אריאל אלבז: 0584662244  בר איצקוביץ:0584605020
  • קומונרית בני עקיבא- הילה איצקוביץ: 0549809700
  • רכזת סיירת ינצופים- טלי דרי: 0542013345