• תרבות, קהילה, חברתי, נוער, ספריה, דת, טכנולגיות- אביב מדמון: 054-2633565
  • רכזת חברתית- טלי פרוכטר: 054-5344910
  • רכזת אזרחים ותיקים- בתשבע פוקס: 054-5349698
  • ספרנית- חסידה רבינוביץ: 09-7679739
  • רכזי נוער- אריאל אלבז: 0584662244  אבירן שמעון: 0504456620
  • קומונרית בני עקיבא- הילה איצקוביץ: 0549809700
  • רכזת סיירת ינצופים- טלי שרביט: 0542013345