אדריכלות נוף 

איכות חיים מתחילה בסביבת מגורים הטובלת בשטחים ירוקים.

תוכנית פיתוח השטחים הירוקים בצופים מבוצעת ע"י משרד האדריכלים סטודיו זיו.

פרוגרמת שטחים ירוקים